ru / eng
Tel.\fax (495) 725-47-18
8, Luzhnetskaya nab., 119992, Moscow, Russia

National team - Man

Name Date of birth Region Program Sport title Individual coach Team
Aidarov Arkadiy 09.11.1991 Saratov
Vikulov Oleg 24.01.1987 Penza
Galperin Gleb 25.05.1985 Moscow
Dobroskok Alexandr 12.06.1982 Buzuluk
Dobroskok Dmitry 01.03.1984 Buzuluk
Ermolaev Artiom 25.09.1989 Voronezh
Zakharov Ilya 02.05.1991 Saratov
Koryakin Igor 01.11.1990 Penza
Kravchenko Alexey 04.02.1986 Moscow
Kuznetsov Evgeny 12.04.1990 Stavropol
Kunakov Yury 19.02.1990 Voronezh
Mayorov Mikhail 26.07.1991 Elektrostal
Melnikov Anton 23.09.1987 Moscow
Minibaev Viktor 18.07.1991 Ruza
Nazin Sergey 16.07.1987 Buzuluk
Novoselov Evgeny 05.04.1989 Ekaterinburg
Sautin Dmitry 15.03.1974 Voronezh
Khanbekov Konstantin 10.01.1987 Penza
Chesakov Artiom 20.10.1993 Saratov